Vlastná ruja

(Presmerované z Estrus)

Vlastná ruja alebo estrus je jedna z fáz estrálneho (teda sexuálneho) cyklu cicavcov.

U väčšiny živočíchov nastáva na jar. Je sprevádzaná rôznymi "predsvadobnými" tancami, tokaním, správaním odlišným od obyčajného správania, súperením samčekov o samičky a pod.

Pozri aj upraviť