Samica je pohlavie organizmu, ktoré produkuje vajíčkové bunky.

Symbol samičieho pohlavia.

Vajíčko (lat. ovum) je definované ako väčšia z gamét reprodukčného systému, kým menšiu, zvyčajne pohyblivú gamétu bunky (spermie) produkuje samec. Samičí jedinec nie je schopný sa sexuálne rozmnožovať bez prístupu ku gamétam samca. Niektoré organizmy sú schopné aj sexuálneho aj asexuálneho rozmnožovania.

Neexistuje jediný genetický mechanizmus v pozadí pohlavných rozdielov rôznych druhov a existencia dvoch pohlaví sa, ako sa zdá, vyvinula viacnásobne nezávisle v rôznych vetvách. Okrem definičného rozdielu medzi typom produkovanej gaméty nie je vždy možné predpovedať rozdiely medzi samcami a samicami v rámci jedného rodu na základe rozdielov v inom.

Koncept dvoch pohlaví sa neobmedzuje len na živočíchy; vajíčkové bunky produkujú napríklad aj rozsievky a rastliny. Pri suchozemských rastlinách, „samica“ a „samec“ určujú nielen organizmy a štruktúry produkujúce vajíčka a spermie, ale aj štruktúry sporofytov, z ktorých vznikajú samčie a samičie rastliny.

Bežný symbol pre reprezentáciu samičieho rodu je ♀ (Unicode: U+2640), krúžok s malým krížikom dolu. Tento symbol tiež predstavuje planétu Venušu a je možné ho vidieť ako štylizovanú reprezentáciu príručného zrkadielka bohyne Venuše.

Pozri aj upraviť