Pohlavie

rozlišovacia stránka

Pohlavie (zriedkavo: sexus, sex; lat. sexus) môže byť:

 • súbor znakov, ktorými sa líšia muži a ženy resp. samce a samice (resp. súbor jedincov s týmito súbormi znakov):
  • a) v užšom zmysle: biologické pohlavie, pozri pohlavie (biológia)
  • b) v širšom zmysle:
   • b1) biologické pohlavie + sociálne pohlavie (t. j.v slovenčine obyčajne označované ako rod, internacionálne je výstižný výraz gender (subjektívne cítenie príslušnosti k rodu/pohlaviu (synon.: náklonnosť, empatia...))
   • b2) biologické pohlavie+ sociálne pohlavie + psychické pohlavie v užšom zmysle (t. j. sexuálna identita+cerebrálne pohlavie) + prípadne aj sexuálna orientácia (posledne tri položky, t. j. sociologické pohlavie, psychické pohlavie a sexuálna orientácia sa niekedy označujú ako psychické pohlavie v širšom zmysle)
 • (najmä vonkajšie) pohlavné ústrojenstvo

Poznámka: V angličtine sa ako gender označuje 1.najčastejšie: sociálne pohlavie, 2. význam b1 (občas b2), 3. biologické pohlavie (tu je ale častejší názov sex). Anglický výraz sex označuje 1. najčastejšie biologické pohlavie, 2. význam b1 alebo b2 (napr. vo výrazoch psychic (al) sex, social sex).

 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje odkazy na rozličné stránky, ktoré by mohli mať rovnaký názov.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.