Sex

rozlišovacia stránka

Sex (z angl. sex a to z lat. sexus = pohlavie/pohlavný úd) alebo (len v prvých dvoch významoch) sexus môže byť:

Sex ako prvá časť zložených slov znamená:

 • sexuálny, pohlavný
 • sexuálne príťažlivý, pozri pod sexappeal
 • zameraný na sexuálne aktivity, pozri pod sexuálna aktivita
 • erotický, ľúbostný, pozri pod erotika
 • šesť
 • pozostávajúci zo šiestich
 • daný šiestimi

SEX môže byť:

Poznámky

upraviť
 1. Tento význam slova sex je v slovenčine pomerne zriedkavý (na rozdiel od napr. angličtiny a francúzštiny, v ktorých je tento význam slova sex(e) primárny), napr. KSSJ ho neuvádza. Nájdeme ho však napr. v Malina 2012, vo Veľkom slovníku cudzích slov či v slovenskom aj českom Akademickom slovníku cudzích slov. V staršom tvare sexus sa v slovenčine vyskytuje síce tiež zriedkavo, ale azda trochu častejšie než v podobe sex, porov. napr. heslo pohlavie v Pyramíde a heslá sexus vo vyššie uvedených slovníkoch cudzích slov.
 2. Tento význam slova sex slovenské a české jazykové slovníky výslovne neuvádzajú (resp. uvádzajú iba nepriamo ako súčasť pohlavného pudu, pohlavných vzťahov, pohlavného života a pod.), ale v praxi sa vyskytuje veľmi často, a to aj v odborných textoch. Napríklad sa vyskytuje často v Slovenskom národnom korpuse a v štandardnej odbornej príručke Weiss, Peter et al.: Sexuologie, 2010. a výslovne význam pohlavný styk pre slovo sex najnovšie spomína Nakonečný 1997 a Nakonečný 2013.

Iné projekty

upraviť
 •   Wikicitáty ponúkajú citáty od alebo o Sex
 •   Wikislovník ponúka heslo Sex


 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.