Symbol rozcestia O iných významoch výrazu Samec pozri Samec (rozlišovacia stránka).

Samec je pohlavie organizmu alebo časti organizmu, ktorý produkuje spermie, resp. je to fyzický predstaviteľ tohto pohlavia. Spermia je definovaná ako menšia, zvyčajne pohyblivá gaméta v heterogamóznom reprodukčnom systéme, kým väčšiu gamétu, ovum, produkuje samica. Samec nie je schopný rozmnožovať sa sexuálne bez prístupu ku gaméte samice.

Symbol samca

Množné číslo

upraviť

V rokoch 1940 – 1953 bol pre nominatív a akuzatív množného čísla spisovný len tvar samce.[1] V rokoch 1953 – 1991 boli spisovné dva tvary: samce aj samci.[2][3] Od roku 1991 je znova spisovný len tvar samce (iba v prenesenom význame, t.j. vo význame "zmyselný muž", je tvar samci)[4][5]; v praxi sa ale naďalej veľmi často vyskytuje aj nespisovný tvar samci[6].

Rozdiely medzi pohlaviami

upraviť

Neexistuje jediný genetický mechanizmus v pozadí pohlavných rozdielov rôznych druhov a existencia dvoch pohlaví sa, ako sa zdá, vyvinula viacnásobne nezávisle v rôznych evolučných rodoch. Okrem definičného rozdielu medzi typom produkovanej gaméty nie je vždy možné predpovedať rozdiely medzi samcami a samicami v rámci jedného rodu na základe rozdielov v inom. Koncept sa neobmedzuje iba na živočíchy; vajíčkové bunky produkujú okrem iných aj chytrídie, rozsievky, oomycéty a mnohé rastliny. Pri suchozemských rastlinách sa pohlavie určuje nielen u organizmov a štruktúr produkujúcich vajíčka a spermie, ale aj u štruktúr sporofytov, z ktorých vznikajú samčie a samičie rastliny.

Bežný symbol pre reprezentáciu samčieho pohlavia (mužského rodu) je ♂ (Unicode: U+2642), kružnica so šípkou smerujúcou na severovýchod. Tento symbol predstavuje štylizovanú reprezentáciu štítu a kopije Marsa, rímskeho boha vojny.

Referencie

upraviť
  1. Pravidlá slovenského pravopisu 1940, S. 370
  2. samec. In: Slovník slovenského jazyka (Peciar)
  3. samec. In: Pravidlá slovenského pravopisu 1953 a 1971
  4. Pravidlá slovenského pravopisu 1991, S. 358 (detto vydanie z roku 2013)
  5. samec. In: Krátky slovník slovenského jazyka 2003
  6. SOKOLOVÁ, Miloslava. Nový deklinačný systém slovenských substantív : [monografia je výsledkom riešenia grantového projektu MŠ SR VEGA č. 1/1432/04]. 1. vyd. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2007. 338 s. ISBN 978-80-8068-550-8. S. 127.

Pozri aj

upraviť