Sporofyt je diploidné štádium pri rastlinách, ktoré prechádza rodozmenou. To znamená, že v tomto štádiu majú rastliny v každej bunke dve sady chromozómov rovnako ako napríklad človek. Sporofyt je v rodozmene nepohlavná generácia.