Ženské pohlavie je súhrn morfologických a fyziologických znakov organizmu, ktoré majú priamy alebo nepriamy vzťah k rozmnožovaniu a ktoré sú geneticky určené splynutím spermie s chromozómom X a vajíčka (ktoré má vždy len pohlavný chromozóm X). Jedinec ženského pohlavia sa nazýva žena. U vtákov je však ženské pohlavie determinované chromozómami XY.

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.