Rumélia

rozlišovacia stránka

Rumélia (z tur. Rumeli = "krajina Romaiov") môže byť:

  • historicky: od 15. stor. európska časť Osmanskej ríše bez Uhorska, Bosny a Peloponézu, od konca 19. stor. bez Bulharska a niektorých ďalších okrajových území, pozri Rumélia (Osmanská ríša)
  • dnes: v Grécku ľudové označenie pre región Sterea Ellada (región)
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.