Čajkovité

(Presmerované z Rybárorodé)

Čajkovité (lat. Laridae) je čeľaď vtákov z radu kulíkotvaré.

Čajka striebristá (Larus argentatus)

Charakteristika

upraviť

Sú to zväčša biele vtáky s tmavou hlavou a koncami krídel. Sú výbornými letcami. Podčeľaď čajkorodé má rovno uťatý chvost a mohutný, spravidla zahnutý zobák. Podčeľaď rybárorodé máva štíhle, málokedy plávajúce jedince s vidlicovitým chvostom a dlhým štíhlym zobákom. Aj tieto vtáky sú výborní letci.[1]

Systematika

upraviť

V niektorých (skôr starších) textoch čeľaď čajkovité zahŕňa aj to, čo iní klasifikujú ako čeľaď pomorníkovité (o tej pozri samostatný článok).

V ďalších textoch je zas rozdelená na tri čeľade: čajkovité (Laridae) v najužšom zmysle, zobáľovité (Rynchopidae) a rybárovité (Sternidae). Tam, kde nie je rozdelená na tieto tri čeľade, sú namiesto nich podčeľade čajkorodé (Larinae), zobáľorodé (Rynchopinae) a rybárorodé (Sterninae), resp. staršie niekedy alternatívne skupiny (tribusy) Larini, Rynchopini a Sternini.

Tretia možnosť je definovať čeľaď čajkovité tak, že zahŕňa čajkorodé (resp. čajkovité v najužšom zmysle) a rybárorodé (resp. rybárovité).

Nasledujú príklady systematík:

Monroe and Sibley (1993) [2]

upraviť

čeľaď čajkovité (Laridae)

Systema naturae 2000 [3]

upraviť

nadrad Larides

Mikko's Phylogeny Archive (cca 2005) [4][5][6][7]

upraviť

Charadriiformes:

Poznámka:Autorovi zrejme omylom vypadol rod Rynchops. Ten potom obyčajne v systémoch ako je tento tvorí samostatnú čeľaď zobáľovité (Rynchopidae).

Dickinson (2003) [8]

upraviť

čeľaď čajkovité (Laridae):

Tree of Life (cca 2007) [9]

upraviť

čeľaď čajkovité (Laridae):

Kovalik et al. (2011) [10]

upraviť

čeľaď čajkovité:

Referencie

upraviť
  1. čajkovité. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 2003. 702 s. ISBN 80-224-0761-5. Zväzok 3. (Č – Eg).
  2. MONROE, B. L.; SIBLEY, C. G.. A World Checklist of Birds. [s.l.] : [s.n.], 1993. (anglicky)
  3. The Taxonomicon & Systema Naturae 2000 [online]. The Taxonomicon, [cit. 2012-05-02]. Dostupné online. (anglicky)
  4. Charadriiformes – shore-birds [online]. Mikko's Phylogeny Archive, [cit. 2012-05-02]. Dostupné online. (anglicky)
  5. Laridae – gulls [online]. Mikko's Phylogeny Archive, [cit. 2012-05-02]. Dostupné online. (anglicky)
  6. Sternidae – terns [online]. Mikko's Phylogeny Archive, [cit. 2012-05-02]. Dostupné online. (anglicky)
  7. Sternidae genus Sterna – terns [online]. Mikko's Phylogeny Archive, [cit. 2012-05-02]. Dostupné online. (anglicky)
  8. DICKINSON. The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World. [s.l.] : [s.n.], 2003, 3. vydanie. (anglicky)
  9. Laridae [online]. Tree of Life Web Project, [cit. 2012-05-02]. Dostupné online. (anglicky)
  10. KOVALÍK, et al.. Slovenské mená vtákov sveta. [s.l.] : [s.n.], 2011. Dostupné online.

Externé odkazy

upraviť