Saský potok je potok na Strednom Pohroní, v juhovýchodnej časti okresu Zvolen.[1] Je to ľavostranný prítok Lomnianskeho potoka, meria 3,3 km a je tokom VI. rádu.

Pramení v Javorí na severozápadnom svahu Ježovej (781,4 m n. m.) v nadmorskej výške cca 550 m n. m. Na hornom toku preteká Saskou dolinou západným smerom, pričom tok sleduje turistická trasa Rudnej magistrály. Následne sa stáča na juhozápad a pri Ranči Falkenhot vstupuje do Pliešovskej kotliny. Na dolnom toku už tečie viac-menej napriameným korytom odlesneným územím a vytvára malý oblúk smerujúci na juhovýchod. Do Lomnianskeho potoka ústi severovýchodne od obce Sása v nadmorskej výške približne 389,5 m n. m.[2]

Referencie upraviť

  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2022-04-15]. Dostupné online.
  2. Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2022-04-15]. Dostupné online.