Lomniansky potok je potok na Strednom Pohroní, v juhovýchodnej časti okresu Zvolen.[1] Je to pravostranný prítok Neresnice, meria 6 km a je tokom V. rádu.

Pramení v Javorí medzi vrchmi Sekier (887,1 m n. m.) a Tri vrchy (796,2 m n. m.) v nadmorskej výške cca 650 m n. m., v blízkosti osady Lomno. Na hornom toku tečie juhozápadným smerom, následne vteká do Pliešovskej kotliny a východne od osady Podskalka sa stáča na juh, pričom v lokalite Pod Sklienkou vytvára oblúk prehnutý na západ. Ďalej tečie na krátkom úseku opätovne na juhozápad, potom na juh, esovito sa ohýba a zľava priberá Sásky potok. Odtiaľ už pokračuje juhojuhozápadným smerom, z ľavej strany priberá Vápenný potok a sprava Kňazov potok a východne od obce Sása ústi v nadmorskej výške približne 385,5 m n. m. do Neresnice.[2]

Referencie upraviť

  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2022-04-15]. Dostupné online.
  2. Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2022-04-15]. Dostupné online.