Vápenný potok (prítok Lomnianskeho potoka)

Vápenný potok je potok na Strednom Pohroní, v juhovýchodnej časti okresu Zvolen.[1] Je to ľavostranný prítok Lomnianskeho potoka, meria 2,4 km a je tokom VI. rádu.

Pramení v Javorí na južnom svahu Hánkovej (663 m n. m.) v nadmorskej výške približne 550 m n. m., pri osade Podhánková. Od prameňa tečie najprv juhozápadným smerom, vteká do Pliešovskej kotliny a stáča sa západným smerom. Preteká nezalesneným územím, napokon sa stáča opäť na juhozápad a východne od obce Sása sa v nadmorskej výške cca 388 m n. m. vlieva do Lomnianskeho potoka. Nepriberá žiadne prítoky.[2]

Referencie upraviť

  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2022-04-15]. Dostupné online.
  2. Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2022-04-15]. Dostupné online.