Sérotonínergný systém

Sérotonínergný systém je monoamínergný mediátorový systém (skupina neurónov a nervových dráh), ktorý ako signálnu molekulu/mediátor pri prenose nervového vzruchu na synapsii využíva sérotonín.

Topológia u človeka upraviť

Funkcia upraviť

Sérotonínergný systém komplexne ovplyvňuje ARAS (ascendentný retikulárny aktivačný systém), filtruje signály z vonkajšieho prostredia, reguluje vazomotorické a dychové centrum, riadi hormonálne a vegetatívne funkcie hypotalamu, emócie, pamäť a sociálne chovanie.

Zdroj upraviť