Logaritmické pravítko (súhvezdie)

Súhvezdie Logaritmické pravítko (lat. Lochium Funis) zaviedol Johann Elert Bode vo svojom atlase Uranographia vydanom v roku 1801. Umiestnil ho medzi Mačku, Kompas, Loď Argo a Vývevu. Nebolo však všeobecne prijaté a zakrátko sa prestalo používať.