Malý trojuholník (lat. Triangulum Minor alebo Triangulum Minus) bolo súhvezdie, ktoré zaviedol Johannes Hevelius v roku 1687. Utvoril ho z troch hviezd južne od dnešného Trojuholníka. Okrem neho ležalo ešte medzi Andromedou, Rybami, Baranom a Perzeom. Dnes sa už nepoužíva.