Sústruženie je trieskové obrábanie vonkajších a vnútorných povrchov pri ktorom obrobok koná hlavný otáčavý pohyb a nástroj koná posuv, a to rovnobežne s osou otáčania obrobku alebo kolmo na túto os otáčania. Obrábací stroj sa nazýva sústruh a obrábací nástroj sústružnícky nôž.

Sústruženie valcovej plochy

Sústruženie sa používa na obrábanie kovov, dreva a plastov.

Iné projekty

upraviť
  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Sústruženie