Obrábanie (materiál)

Obrábanie je časť výrobného procesu, ktorým zhotovujeme súčiastky takým spôsobom, že z polotovaru odoberáme vhodným spôsobom materiál vo forme triesok, iskier alebo neforemných častíc.

Strojové obrábanie - Frézovanie

Delenie upraviť

Podľa druhu použitej energie rozlišujeme:

Externé odkazy upraviť