Elektrochemické obrábanie

Elektrochemické obrábanie je obrábanie elektricky vodivých a zároveň elektrochemicky rozpustných materiálov, pri ktorom dochádza súčasným pôsobením elektrického prúdu a elektrolytu k zmena vlastností obrábaného povrchu a úberu materiálu. Princípom elektrochemického obrábania je lokálne rozpúšťanie materiálu obrobku v elektrolyte.

Na rozdiel od anódomechanického obrábania tu nedochádza k tvorbe iskier.

Delenie

upraviť
  • elektrochemické leštenie - využíva sa úber čiastočiek materiálu z povrchu obrobku. Používa sa malá hustota prúdu. Využíva sa efekt, že k úberu materiálu dochádza prednostne na vyvýšených miestach - nerovnostiach. Najjednoduchším spôsobom je leštenie povrchu obrobku. Obrobok je pripojený na anódu, katóda je nerozpustná (napr. grafitová). Drobné výstupky na povrchu obrobku na sebe koncentrujú elektrický náboj a preto sa tu materiál rozpúšťa rýchlejšie, ako v priehlbinkách.
  • elektrochemické obrábanie – využíva sa vysoká hustota prúdu a tryskou privádzaný elektrolyt, ktorého pohyb zároveň zabezpečuje odplavovanie uvoľneného kovu. Nástroj (pracovná elektróda) na ktorý je pripojený prúd odoberá materiál z obrobku, pričom vzdialenosť obrobku a nástroja je 0,1 mm. Pri rezaní a brúsení sa ako nástroj používa otáčajúca sa kotúčová katóda. Do miesta jej styku s obrokom je privedený elektrolyt, v ktorom je rozptýlené práškové brúsivo. Nástroj potom stiera elektrochemicky narušenú vrstvu materiálu obrobku. Pri výrobe dutín v obrobku je nástrojom elektróda, ktorej tvar je negatívom žiadaného tvaru dutiny. Nástroj sa priblíži k obrobku, do priestoru medzi nástroj a obrobok sa tryskou privedie prúd elektrolytu, ktorý odplavuje elektrochemicky narušenú vrstvu na obrobku. Úber materiálu závisí od intenzity prúdu a trvania obrábania. Toto sa používa pri obrábaní žiaruvzdorných ocelí, zhotovovaním dutín v zápustkách a rôznych žliabkov.

Súvisiace články

upraviť

Ing. Jaroslav Řasa, CSc.,Ing. Zuzana Kerečaninová: Nekonvenční metody obrábění