Obrábanie vodným prúdom

Obrábanie vodným lúčom je pôsobenie kinetickej energie vodného prúdu malého priemeru, ktorý vychádza z dýzy na obrobok, čo má za následok úber materiálu. Kvapalinový lúč pri pracovných tlakoch až 350 MPa získava rýchlosť až 4-krát väčšiu ako rýchlosť zvuku, pričom sa správa ako pevné teleso a svojím energetickým účinkom delí všetky zatiaľ známe druhy prírodných a technických materiálov.

Schéma obrábania abrazívnym vodným lúčom
1 – prívod vysokotlakovej vody 2 – vodná dýza 3 – zmiešavacia komora 4 – ochranný kryt 5 – odstrekujúca voda 6 – obrobok 7 – rošt 8 – voda v zbernej nádobe 9 – vyrezaný otvor v obrobku 10 – abrazívna – znmiešavacia dýza 11 – abrazív – granát, olivín, kremičitý piesok

Obrábanie abrazívnym vodným prúdom

upraviť

Pri opracovaní tvrdých a húževnatých materiálov, alebo na zvýšenie účinnosti rezania sú do prúdu kvapaliny pridávané brúsne zrná (brúsivo). Táto metóda sa nazýva obrábanie abrazívnym vodným lúčom.[1]

Využitie

upraviť

Obrábanie vodným lúčom sa využíva najmä na delenie, vyrezávanie, vŕtanie a vyvrtávanie. V špecifických prípadoch môže nahradiť operáciu odhrotovania, pieskovania, gravírovania a sústruženia.

  • Vodným lúčom sa obrábajú: kompozitné materiály, pórovité materiály, betón, plasty, drevo, koberec, pena, potraviny, kože, guma, linoleum
  • Abrazívnym vodným lúčom sa obrábajú: kovy, keramika, sklo, stavebné materiály, zliatiny, volfrám, nehrdzavejúca oceľ, hliník, keramické dlaždice, oceľ, laminát, kameň, invar (zliatina), titán
  • V stavebníctve sa používa na rezanie/demoláciu betónových konštrukcií (VVL – vysokotlakový vodný lúč), ktoré sa nesmú demolovať konvenčnými metódami. Hlavne mosty, pri ktorých by mechanické búranie mohlo poškodiť statiku. Zároveň sa zachová všetká oceľová výstuž (bez použitia abrazíva). Oproti konvenčným technikám ma výhodu použitia vo výbušnom prostredí a minimálne vibračné pôsobenie. Svoje využitie má aj v čistení povrchov a podláh. Pri malých alebo nedostupných plochách sa s lúčom manipuluje ručne, pri väčších roboticky.

Referencie

upraviť
  1. KRAJNÝ, Z.: Vodný lúč v praxi - WJM, Bratislava 1998, s. 383.

2. KRAJNÝ, Z.: Vysokotlakový vodný lúč - WJM, STU Bratislava, Jún 2011, s. 172.