SEQUEL (Structured English Query Language) vznikol v IBM. Postupne sa k tomuto štandardu pridávali ďalšie firmy (Oracle, SyBase, Informix) a tak vznikol “nepísaný štandard” databázového jazyka s názvom SQL (Structured Query Language). Postupne boli prijaté vylepšené a upravené štandardy jazyka SQL s názvom SQL-86 a neskôr SQL-92. Pre verziu SQL-92 sa vžil skrátený názov SQL-2. Vo vývoji je už nová verzia s pracovným názvom SQL-3.