Saffirova-Simpsonova hurikánová stupnica

Saffirova-Simpsonova hurikánová stupnica je stupnica klasifikujúca tropické cyklóny severnej pologule, lebo prevyšuje sily "tropických níží" a "tropických búrok", a preto sa vytvárajú hurikány. Kategórie, na ktoré stupnica rozdeľuje hurikány, sú význačné silami ich príslušných silných vetrov. Klasifikácie sú v prvom rade vytvorené na zmeranie potenciálnej škody a záplav, ktoré hurikán spôsobí zosuvom. Saffirova-Simpsonova hurikánová stupnica sa používa výhradne pre kategorizovanie hurikánov formujúcich sa v Atlantickom oceáne a v severnej časti Tichého oceánu východne od medzinárodnej dátumovej hranice. V ostatných častiach označujú tropické cyklóny ako "cyklóny" a "tajfúny" a používajú vlastné klasifikačné stupnice.

Kategórie

upraviť

Päť kategórií je zoradených so stúpajúcou intenzitou:

Kategória Tlak Rýchlosť vetra
(uzly)
Rýchlosť vetra
(km/h)
Rýchlosť vetra
(m/s)
Výška vzdutia
hladiny (m)
Ničivá sila
TD - < 34 < 63,0 < 17,5 - -
TS - 34 - 63 63 - 117 17,5 - 32,4 - -
Kategória
 
980 a vyšší 64 - 82 118,5 - 151,9 32,9 - 42,2 1,2 - 1,5 minimálna
Kategória
 
965 - 980 83 - 95 153,7 - 175,9 42,7 - 48,9 1,8 - 2,4 mierna
Kategória
 
945 - 965 96 - 112 177,8 - 207,4 49,4 - 57,6 2,7 - 3,7 značná
Kategória
 
920 - 945 113 - 134 209,3 - 249,2 58,1 - 68,9 4,0 - 5,5 extrémna
Kategória
 
menší než 920 134 a viac 249,2 a viac 68,9 a viac 5,5 a viac katastrofická

Vysvetlivky:

  • TD - Tlaková níž v tropickej oblasti (angl.: Tropical Depression)
  • TS - Tropická búrka (angl.: Tropical Storm)


  Tento článok má byť prekladom článku nachádzajúceho sa na anglickej Wikipédii. Jeho nedostatky môžete opraviť kliknutím na tlačidlo upraviť alebo alternatívne sem.