Sečiansky sandžak bol turecký správny okres so sídlom na hrade Sečany, vytvorený v roku 1553.