Sebecký gén (pôvodný angl. názov The Selfish Gene) je významné vedecko-populárne literárne dielo britského zoológa a evolučného biológa Richarda Dawkinsa. V tejto knihe prichádza Dawkins s popisom génu ako hlavnej jednotky v prírodnom výbere a pri replikácii. Podľa tohto názoru nie je prírodný výber orientovaný na jedinca alebo skupinu jedincov, ale na samotný gén, kde termín gén je definovaný ako taká veľká sekvencia DNA, ktorá v sebe kóduje jednu určitú fenotypovú črtu svojho nositeľa.

Kniha je tiež známa zavedením teórie mému, imaginárnej častice, ktorá je nositeľom a replikátorom informácie pôsobiacej v spoločenstvách živých organizmov, najmä u človeka.