Sedisvakancia (z lat. sedes vacans – dosl. prázdny stolec; najčastejšie sa používa v ablatíve sede vacante) je označenie obdobia, počas ktorého nie je obsadený cirkevný úrad – najčastejšie úrad diecézneho biskupa alebo pápeža. Kódex kánonického práva určuje postupy, ktorými sa menuje dočasný, alebo trvalý nástupca. V prípade dočasného nástupcu môžu byť jeho právomoci obmedzené, alebo podmienené súhlasom nadriadenej osoby, zboru poradcov, alebo potvrdeným definitívnym nástupcom.

Znak Svätej stolice počas sedisvakancie

V prípade dlhodobej sedisvakancie môže byť menovaný apoštolský administrátor.

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Sedisvakance na českej Wikipédii.