Segregácia

rozlišovacia stránka

Segregácia (z lat.segregatio = oddelenie < segregare = oddeliť (napr. od stáda) < se = pre seba, roz- + grex = stádo, kŕdeľ; sociologický význam však pochádza z angl. segregation) môže byť:

 • všeobecne:
 • v sociológii a politike:
  • cielené oddeľovanie ľudí či skupín ľudí podľa určitých sociálnych znakov (napr. podľa náboženstva, rasy, etnicity, sociálnej vrstvy, sexuálnej orientácie) s cieľom zamedziť vzájomným kontaktom medzi takto oddelenými ľuďmi/skupinami ľudí, pozri segregácia (sociológia)
  • skrátene rasová segregácia (segregácie na báze rasy)
 • v lekárstve: vyraďovanie sa jedinca z ľudskej spoločnosti pri nedostatku možnosti socializácie, pozri segregácia (slabá socializácia)
 • v gerontológii: postup opačný k integrácii pri starostlivosti o staré osoby, pozri segregácia (gerontológia)
 • v histórii: určenie a oddelenie lesov a pasienkov pre bývalých poddaných-urbárnikov po roku 1848, pozri segregácia (lesy)
 • v hutníctve: vylučovanie prímesi zo zliatiny pri tuhnutí alebo vycedenina, pozri segregácia (hutníctvo)
 • v baníctve: triedenie rudy podľa jej kusovosti pri sypaní, pozri segregácia (baníctvo)
 • v biológii: štiepenie dedičných faktorov a ich rozdelenie do buniek potomstva, pozri segregácia (genetika)

Pozri aj upraviť


 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.