Semenník (botanika)

Semenník (ovarium) je spodná rozšírená časť piestika, v ktorej sa nachádza jedno alebo viac vajíčok. Vajíčka sú v semenníku umiestnené na tzv. semenici (placente). Placenta je parenchymatické pletivo vystieľajúce vnútorný povrch semenníka, ktoré sprostredkuje vyvíjajúcim sa vajíčkam výživu a umožňuje prerastanie peľových vrecúšok k vajíčkam v procese oplodnenia. Umiestnenie vajíčok na placente sa označuje ako placentácia. Podľa typu gynecea môžu byť vajíčka v semenníku umiestnené rôznym spôsobom. Rozlišujeme nasledovné typy placentácie: laminálna, marginálna, suturálna, bazálna.

Kvet vanilky
č.8-blizna, č.9-čnelka, č.10-spodný semenník dlhý niekoľko cm