Sexuálna abstinencia

Sexuálna abstinencia je zdržanlivosť vo vzťahu k sexuálnemu styku a v širšom zmysle aj vo vzťahu k masturbácii. Môže byť:

  • dobrovoľná:
    • zdržiavanie sa sexuálnych stykov z náboženských alebo mystických dôvodov (pozri napr. celibát a asketizmus)
    • zdržiavanie sa sexuálnych stykov z dôvodu zabránenia počatia dieťaťa - pozri antikoncepcia
  • nútená (z dôvodu ochorenia alebo väzenia či inej izolácie)