Sexuálna preferencia

rozlišovacia stránka

Sexuálna preferencia (iné názvy: pohlavná/erotická preferencia, sexuálne/pohlavné/erotické zameranie, sexuálne/pohlavné/erotické založenie, sexuálna/pohlavná/erotická inklinácia, sexuálny/pohlavný/erotický sklon, sexuálna/pohlavná/erotická náklonnosť) môže byť:

  • sexuálna orientácia (t.j. zameranie v sexuálnej sfére na isté pohlavie)
  • súhrnné označenie pre sexuálne záľuby, sklony, želania, fantázie atď. (vrátane uprednostňovania istého veku partnera), ktoré sa môžu prejaviť v príslušných sexuálnych spôsoboch správania (takto napr. v MKCH-10), pozri sexuálna preferencia (v širšom zmysle)

Poznámka: Text Ahlers, Schaefer und Beier: Spektrum der Sexualstörungen und ihre Klassifizierbarkeit in DSM-IV und ICD-10, Sexuologie 12 (3/4), 2005 navrhuje obmedziť pojem sexuálne zameranie na sexuálnu preferenciu veku partnera a pojem sexuálny sklon na sexuálne praktiky.

Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.