Simultánka (bridž)

4suits.svgTento článok sa týka bridžu a používa špecifickú bridžovú terminológiu. Pozri článok Bridžová terminológia pre vysvetlenie neznámych slov a fráz. Pokiaľ tam nejaký termín nenájdete, upozornite na to prosím v diskusii.

Simultánka v bridži je bridžový turnaj, ktorý sa hrá súčasne vo viacerých kluboch s tými istými rozdaniami. Hlavný organizátor turnaja zašle lokálnym organizátorom v zapečatenej obálke alebo v elektronickej podobe rozpis rozdaní. Lokálny organizátor tieto rozdania namieša a v určenom čase sa v kluboch rozdania odohrajú. Výsledky sa vyhodnotia v rámci klubu, ale zašlú sa aj hlavnému organizátorovi, ktorý ich vyhodnotí v rámci všetkých klubov. Vzhľadom na rozdielne polia v rámci klubu a všetkých klubov, sa môže stať, že pár ktorý sa v klube umiestnil horšie, v celkovom vyhodnotení sa umiestní vyššie. Na Slovensku sa medzinárodnej simultánky organizovanej Maďarským bridžovým zväzom pravidelne zúčastňuje Košický bridžový klub, pričom sa väčšinou zúčastňujú aj hostia z Michaloviec.