Sivý potok (prítok Bôrovej vody)

potok na Orave

Sivý potok je potok na hornej Orave, v južnej časti okresu Tvrdošín. Je to pravostranný prítok Bôrovej vody, meria 6,1 km a je tokom VI. rádu.

Sivý potok
Dĺžka toku 6,1 km
Plocha povodia ? km²
Rád toku VI.
Povodie Orava
Prameň Západné Tatry
Ústie Bôrová voda
Hydrologické poradie 4-21-04-025
Číslo recipienta 4-21-04-9131

Pramení v Západných Tatrách, v časti Sivý vrch, na severozápadnom svahu Radových skál (1 556,8 m n. m.) v nadmorskej výške cca 1 410 m n. m. Na hornom toku tečie na sever, sprava priberá krátky prítok zo severného svahu Radových skál a preteká bralnatou Sivou dolinou. V doline priberá sprava najprv prítok z lokality Sivé, tečie územím prírodnej rezervácie Úplazíky, opäť sprava priberá Suchý potok a potom aj prítok z juhozápadného svahu Ostrého grúňa (1 216,4 m n. m.). Následne vstupuje do geomorfologického celku Podtatranská brázda, do podcelku Zuberecká brázda, kde priberá z pravej strany prítok zo severozápadného svahu Ostrého grúňa a tiež Števkovský potok. Napokon sa stáča na západ a preteká okrajom obce Zuberec, kde sa v nadmorskej výške približne 753 m n. m. vlieva do Bôrovej vody.