Skýtia

rozlišovacia stránka

Skýtia (tiež Skythia; po grécky Skythiá, po latinsky Scythia) môže byť:

  • pôvodne územie obývané Skýtmi, neskôr širší pojem (rozsiahle neohraničené územie, v čase rímskeho cisárstva severná Ázia), pozri Skýtia (územie Skýtov)
  • rímska provincia v čase cisárstva, časť Mézie, označovaná obyčajne ako Scythia minor (dnešná Dobrudža), pozri Skýtia (rímska provincia)
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje odkazy na rozličné stránky, ktoré by mohli mať rovnaký názov.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.