Skalica (prítok Želobudzského potoka)

Skalica je potok na Hornom Pohroní, v severovýchodnej časti okresu Zvolen.[1] Je to ľavostranný prítok Želobudzského potoka, meria 5,9 km a je tokom VI. rádu.

Prameň upraviť

Pramení na Poľane, v oblasti Hrbatej lúčky, pod kótou 1 027,4 m n. m., v nadmorskej výške okolo 790 m n. m.

Opis toku upraviť

Tečie juhozápadným smerom cez Detvianske predhorie, preteká osadou Skalica, zľava priberá prítok z Macákovej doliny a na dolnom toku vstupuje do Zvolenskej kotliny, do podcelku Slatinská kotlina. Tu sa rozvetvuje na dve ramená, kratšie pravostranné tečie na západ a ústi do Želobudzského potoka v nadmorskej výške cca 460,5 m n. m., kým hlavné koryto pokračuje na juh a do Želobudzského potoka ústi v nadmorskej výške okolo 441 m n. m. severovýchodne od obce Očová.[2]

Referencie upraviť

  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2022-04-15]. Dostupné online.
  2. Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2022-04-15]. Dostupné online.