Sklerotóm je časť somitu, priľahlá k chorda dorsalis a neurálnej trubici. Je vývojovým základom osovej kostry - stavcov, rebier, ich spojení, väziva pri kostiach a v priestoroch medzi svalmi.

Pôvodom je z mezenchýmu a počas vývoja obklopuje chordu dorsalis a neurálnu trubicu. Materiál pred chordou je základom stavcového tela, materiál na bokoch a vzadu vytvorí neskôr stavcový oblúk a jeho výbežky. Samotný stavec vzniká spojením častí priľahlých sklerotómov, takže diferencovaný stavec je posunutý o polovicu pôvodného somitu kaudálne.

Pozri aj upraviť