Symbol rozcestia O iných významoch výrazu granát pozri granát.

Skupina granátu je označenie silikátových minerálov kryštalizujúcich v kubickej sústave všeobecného vzorca X3Y2(SiO4)3, kde:

Typické granáty z oblasti Katangy v Kongu
Zelený granát - uvarovit

Granáty vytvárajú dodekaédrické, rombododekaédrické alebo trapezoédrické kryštály. Vyskytujú sa však aj v podobe celistvých, zrnitých alebo kompaktných agregátov. Vyskytujú sa prevažne v premenených horninách (teploty nad 500 °C), ale aj vo vulkanických horninách (v pegmatitoch, andezitoch).

Minerály skupiny granátu upraviť

Iné projekty upraviť

Externé odkazy upraviť