Skvapalnený ropný plyn

Skvapalnený ropný plyn (skr. LPG, po angl. liquefied petroleum gas) je plyn, ktorý sa získava pri ťažbe zemného plynu a ropy. Alebo ako vedľajší produkt pri spracovaní ropy v rafinériách. Používa ako palivo, tiež v automobilizme. Verejným prísľubom čerpacích staníc Slovnaft dostupná široko aj na Slovensku.

Otvor v nádrži na LPG

Skladá z niektorých z nasledujúcich uhlovodíkov: propán, propén, (propylén), bután, izobután, izobutylén a butén (butylén).

Na Slovensku spravidla zmes propán-butánu podľa STN 65 6482.

Alternatívne názvy

upraviť

Alternatívnymi názvami sú skvapalnený uhľovodíkový plyn, kvapalný či skvapalnený vykurovací plyn.

Menej presné názvy sú ropný plyn alebo skvapalnený či kvapalný plyn.

EINCS definícia

upraviť

Pojmom LPG sa rozumie chemický prípravok s číslom CAS 68476-85-7.

Podľa EINCS (European INventory of Existing Commercial chemical Substances) sa LPG s číslom CAS 68476-85-7 definuje ako: Komplexná zmes uhľovodíkov vyrábaných destiláciou surovej ropy pozostávajúca predovšetkým z uhľovodíkov s uhlíkovým číslom (počtom atómov uhlíka) C3 až C7, ktorá vrie v rozsahu teplôt -40 °C až 80 °C. Označená anglickým názvom Petroleum gases, liquefied.

Pojem LPG je však prípustný aj pre látku s CAS 106-97-6, teda bután.

Pozri aj

upraviť

Externé odkazy

upraviť