Skvapalnený ropný plyn

Skvapalnený ropný plyn (iné názvy: skvapalnený uhľovodíkový plyn, kvapalný/skvapalnený vykurovací plyn, menej presne: ropný plyn alebo skvapalnený/kvapalný plyn; po angl. liquefied/light petroleum gas - LPG) je plyn, ktorý sa získava pri ťažbe zemného plynu a ropy alebo ako vedľajší produkt pri spracovaní ropy v rafinériách, a ktorý sa v podstate skladá z niektorých z nasledujúcich uhlovodíkov: propán, propén, (propylén), bután, izobután, izobutylén a butén (butylén). Používa sa ako palivo.

Otvor v nádrži na LPG

V našich podmienkach je to zatiaľ spravidla zmes propán-butánu (tzv. propán-bután) podľa STN 65 6482.

EINCS definícia upraviť

Pod pojmom LPG sa v príspevku rozumie chemický prípravok s číslom CAS 68476-85-7. Pojem LPG je však prípustný aj pre látku s CAS 106-97-6, teda bután. Podľa EINCS (European INventory of Existing Commercial chemical Substances) sa LPG s číslom CAS 68476-85-7 (s anglickým názvom Petroleum gases, liquefied) definuje ako: Komplexná zmes uhľovodíkov vyrábaných destiláciou surovej ropy pozostávajúca predovšetkým z uhľovodíkov s uhlíkovým číslom (počtom atómov uhlíka) C3 až C7, ktorá vrie v rozsahu teplôt -40 °C až 80 °C.

Externé odkazy upraviť

Pozri aj upraviť