Slabikotvorná hláska

Slabikotvorná hláska alebo sonanta je hláska v jadre slabiky. Je to hláska (samohláska alebo spoluhláska), ktorá tvorí tú časť slabiky, ktorá má najvyššiu zvučnosť. Zo spoluhlások môžu byť sonantami iba sonóry (v slovenčine konkrétne zo sonór r, ŕ, l a ĺ).