Slamka je drobná kuchynská a gastronomická pomôcka umožňujúca nasávanie nápoja z nádoby, bez kontaktu úst s hladinou nápoja. Ide o dlhú tenkú trubičku, ktorá je svojím spodným koncom namočená v nápoji, horný koniec potom konzument vkladá do úst. Pôvodné slamky boli vyrábamé z dlhých obilných žitných stebiel (teda zo žitnej slamy), odkiaľ pochádza ich názov. Slamenné steblá boli dlhšie ako dnešné slamky a boli tiež viac náchylné na praskanie a totálnu deštrukciu pri neopatrnej manipulácii s nimi. Dnešné slamky boli cca do roku 2010 vyrábané takmer výhradne iba z plastov, ktoré sú oproti slame podstatne odolnejšie a trvanlivejšie. Trvanlivosť bola však príčinou toho, že sa celosvetovo od plastových slamiek začalo upúšťať. Plastové slamky sa našli v moriach po celom svete a v žalúdkoch vodných živočíchov. Plastové slamky v EU je možné zakúpiť už iba výnimočne (stav 2020), sú nahrádzané viacnásobne použiteľnými kovovými alebo slamkami na prírodnej báze (vyrobené zo škrobu, obilnín, papiera, dreva, slamy) alebo sú vyrobené z biologicky odbúrateľných plastov (PLA).

Flexibilné slamky
Nápoj so slamkou

Iné projekty

upraviť

Externé odkazy

upraviť