Slavónsko alebo Slavónia (po chorvátsky Slavonija) je geografický a historický región ležiaci v súčasnosti na východe Chorvátska a západe Srbska. Tvorí ho úrodná poľnohospodársky využívaná aj zalesnená nížina sčasti ohraničená riekami Dráva na severe, Sáva na juhu a Dunaj na východe.

Slavónsko v roku 1751