Nížina je územie (typ reliéfu) s pomerne monotónnym rovinnýmpahorkatinným georeliéfom v nízkej nadmorskej výške (na Slovensku 0 – 300 m n. m., vo svete častejšie 0 – 200 m n. m.). Opakom nížiny je vysočina. Niekedy sa presnejšie udáva, že georeliéf má prevládajúcu výškovú členitosť do 30 m v nižšom stupni a do 100 m vo vyššom stupni.

Borská nížina

Nížiny tvoria 40 % územia Slovenska.

Iné projekty

upraviť
  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Nížina