Vysočina (opak nížiny)

Vysočina je územie (typ reliéfu) vo vyššej nadmorskej výške (na Slovensku a v Česku nad 300 m n. m., vo svete skôr nad 200 m n. m.) Rozlišuje sa „nízka vysočina“ 301 – 800 m n. m., „stredná vysočina“ 801 – 1 500 m n. m., „vysoká vysočina“ nad 1 501 m n. m. Opakom vysočiny je nížina.

Delenie vysočín upraviť

Vysočiny tvoria 60 % územia Slovenska a podľa výšky sa delia na: