Rovina (geomorfológia)

Rovina je územie (geomorfologický tvar) s rovným alebo len mierne zvlneným georeliéfom a s malou prevládajúcou výškovou (vertikálnou) členitosťou (na Slovensku a v Česku s výškovou členitosťou do 30 m).

Rovina sa nemusí nachádzať v nízkych nadmorských výškach. Príkladom vyššie položenej roviny na Slovensku je Veľká lúka na Muránskej planine.

Roviny tvoria 22,4 % povrchu Slovenska. Najviac sa vyskytujú na nivách riek (Dunaj, Morava, Váh, Nitra atď.) v nížinách.

Zdroje upraviť