Slovenská archivistika

Slovenská archivistika je recenzovaným vedeckým periodikom. Vychádza od roku 1966 ako jediný vedecký časopis zameraný na archívnictvo a pomocné historické vedy na Slovensku. Časopis je vydávaný dvakrát ročne, v júni a v decembri, v elektronickej a v tlačenej podobe. Hlavným poslaním časopisu je rozvoj slovenskej archívnej vedy, pomocných vied historických a príbuzných odborov. Časopis zohráva funkciu kolektívneho informátora vo vedeckých a odborných otázkach slovenskej archivistiky. Zároveň je zdrojom informácií pre osoby využívajúce archívne dedičstvo Slovenskej republiky. V rokoch 2014 - 2019 bolo vydávanie Slovenskej archivistiky prerušené. Vydávanie bolo obnovené v roku 2020.

Slovenská archivistika
Typvedecký časopis
VydavateľMinisterstvo vnútra Slovenskej republiky, odbor archívov a registratúr a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Slovenský národný archív
Založenie1966
Jazykslovenčina, čeština, angličtina
ISSN0231-6722
Kontaktné údaje
AdresaMinisterstvo vnútra SR
Slovenský národný archív
Drotárska cesta 42
P. O. Box 115
840 05 Bratislava 45
WebOficiálna stránka

Externé odkazy

upraviť