Slovenská literatúra (časopis)

Slovenská literatúra s podtitulom revue pre literárnu vedu je vedecký časopis vydávaný Ústavom slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Časopis bol založený v roku 1954. Publikuje štúdie, články, recenzie a výskumné materiály predovšetkým o dejinách slovenskej literatúry a teórii literatúry.

Externé odkazy upraviť