Slovenská národná rada (1918 – 1919)

Slovenská národná rada z roku 1918 bol najvyšší zastupiteľský orgán slovenského národa, vytváraný v čase zániku Rakúsko-Uhorska od 12.9. v Budapešti a definitívne vytvorený 30. októbra v Turčianskom Svätom Martine pri príležitosti vydania historickej Deklarácie slovenského národa (Martinskej deklarácie) o pripojení sa Slovákov k práve vzniknutému Česko-Slovensku.

Z poverenia Vavra Šrobára, zastupujúceho záujmy Prahy na Slovensku, bola 23. januára 1919 nútene zrušená.