Sloviansky potok je potok v dolnom Turci, v juhozápadnej časti okresu Martin. Je to pravostranný prítok Valčianskeho potoka, meria 9,2 km a je tokom V. rádu. Preteká Slovianskou dolinou.

Sloviansky potok
potok
Zdrojnica Malá Fatra
Ústie Valčiansky potok
Dĺžka 9,2 km
Povodie Turiec
Rád toku V.
Hydrologické poradie 4-21-05-072
Číslo recipienta 4-21-05-7256
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Prameň upraviť

Pramení v Malej Fatre na južnom svahu vrchu Hnilická Kýčera (1 217,6 m n. m.) v nadmorskej výške približne 1 050 m n. m.

Smer toku upraviť

Od prameňa tečie najprv na juh, postupne sa stáča východojuhovýchodným smerom. Pri samote Smradľavá voda s rovnomenným prameňom minerálnej vody sa stáča a ďalej už pokračuje viac-menej východným smerom.

Prítoky upraviť

  • pravostranné: potok Spod Bujačného (0,7 km), Skalný potok (733,0 m n. m.; 0,9 km), Bystré (0,6 km), Psotná (0,6 km) a Budina (0,7 km)
  • ľavostranné: Zvarová (1,3 km), Široká (1,1 km), Bakošová (1 km) a potok Madáčovie

Geomorfologické celky upraviť

Ústie upraviť

Do Valčianskeho potoka ústi v obci Valča v nadmorskej výške cca 450 m n. m.

Obce upraviť