Slovník cudzích slov (Šaling, 1997)

Slovník cudzích slov (prvé vydanie pod názvom Slovník cudzích slov pre školu a prax) je výberový slovník cudzích slov vykladajúci najbežnejších prevzatých slov potrebných v každodennej praxi od autorov Samo Šaling, Mária Ivanová-Šalingová a Zuzana Maníková (rod. Šalingová), ktorý vychádzal vo vydavateľstve SAMO od roku 1997 (1. vydanie 1997, 2. revidované a doplnené vydanie 2002, 3. revidované a doplnené vydanie 2005). Má teda rovnakých autorov, vydavateľa a rok prvého vydania ako Veľký slovník cudzích slov. Obsahuje vyše 30 000 heslových jednotiek. Je určený pedagógom, študentom, odborníkom, publicistom a pod. Podrobnosti o autoroch slovníka pozri v článku Veľký slovník cudzích slov.

Zdroje upraviť