Soľná brekcia

Soľná brekcia je brekcia tvorená úlomkami vyťaženej soli znečistenej úlomkovitou jalovinou. Vzniká pri zavlečení kusov ílových hornín morskými prúdmi z okrajov sedimentačných paniev do ich stredu, kde sa usadzovala kamenná soľ[1]. Transport uľahčovala vysoká salinita vody, ktorá spôsobovala jej väčšiu hustotu.

Charakter soľných brekcií má napr. ložisko Solivar pri Prešove.

ReferencieUpraviť

  1. Dimitrij Andrusov: Charakter a pôvod soľných ložísk východného Slovenska. Sborník ÚÚG č. 18. Praha, 1951, s. 37 - 47 in Jan Petránek: Usazené horniny. Praha, Nakladatelství Československé akademie věd 1963, s. 511

Externé odkazyUpraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.