Sobčákov potok je potok na horných Kysuciach, v západnej časti okresu Čadca.[1] Je to ľavostranný prítok Kornianky, meria 4,1 km a je tokom VI. rádu.

Sobčákov potok
potok
Zdrojnica Turzovská vrchovina
Ústie Kornianka
Dĺžka 4,1 km
Povodie Kysuca
Rád toku VI.
Hydrologické poradie 4-21-06-031
Číslo recipienta 4-21-06-6021
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Preteká Turzovskou vrchovinou, kde aj pramení v podcelku Zadné vrchy na juhovýchodnom svahu Konečnej (865,3 m n. m.) v nadmorskej výške cca 700 m n. m. Od prameňa tečie severojužným smerom, preteká územím obce Korňa (časť Vyšná Korňa), najprv osadou Sobčákovci, esovito sa stáča a sprava priberá najprv prítok z južného svahu Konečnej, potom z juhozápadného svahu Konečnej a v osade Boháčovci prítok prameniaci severovýchodne od kóty 874,8 m. Následne priberá ďalší pravostranný prítok (605,3 m n. m.) z východného svahu vrchu Bobek (871,2 m n. m.), stáča sa juhovýchodným smerom, v centrálnej časti Vyšnej Korne priberá zľava prítok prameniaci západne od kóty 830,2, sprava dva prítoky z oblasti osady Škorňov grúň a opäť zľava prítok prameniaci juhozápadne od kóty 830,2 m. Napokon sa stáča opäť severojužným smerom, preteká ústredím obce Korňa, kde sa v nadmorskej výške 544,1 m n. m. vlieva do Kornianky.[2]

Referencie Upraviť

  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2022-03-13]. Dostupné online.
  2. Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2022-03-13]. Dostupné online.