Sociálny konflikt

Sociálny konflikt je súčasné stretávanie, rozpor dvoch alebo viacerých protichodných, vzájomne si odporujúcich záujmov, cieľov, hodnôt, potrieb a pod. v mikro- alebo makroštruktúre určitého/ých sociálneho/ych útvaru/ov, prípadne medzi sociálnymi celkami, ktorý vedie ku zrážke, zápasu alebo boju o dosiahnutie cieľa.

Externé odkazyUpraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.