Sociálny konsenzus

Sociálny konsenzus je súlad spoločných záujmov jednotlivých zložiek spoločnosti a ich vzájomná závislosť.